HOUSE OF GUARANTEES

House of Guarantees (HOGS) er en totalleverandør av garantiprodukter i det skandinaviske markedet med en portefølje på over 400 selskaper.

...

VERDENSLEDENDE GARANTIST

Liberty Mutual Surety® er en verdensledende aktør innenfor forsikring og garantiprodukter. Liberty tilbyr betydelig kapasitet og overlegen service, både lokalt og gjennom deres globale nettverk.
Liberty Mutual har en A (Strong) kredittrating fra Standard & Poor's, A2 (Good) fra Moody's, og A (Excellent) fra A.M. Best Company. House of Guarantees er Liberty Mutual Surety sin eksklusive representant og forlengede arm innenfor garantiprodukter i Norden.

Til Liberty

GARANTIER

Bustadgaranti

Ihht §12: Byggherre er i enkelte tilfeller forpliktet til å stille sikkerhet overfor kjøper av bolig etter norsk lov. Garanti dekker forpliktelser i byggetid og fem år etter overtagelse.

Ihht §47: Byggherre er forpliktet etter norsk lov til å stille sikkerhet for innbetalt forskudd inntil overtagelse av boenhet.

Byggherregaranti

Garanterer byggherrens betalingsforpliktelser i henhold til den underliggende kontrakten med motpart. Garantien følger Norsk Standard innenfor byggebransjen, og er som oftest på 17,5% av kontraktsverdien.

Skattetrekksgaranti

Skattetrekksgaranti er et alternativ til skattetrekkskonti. Den frigjør likviditet i selskapet og forenkler interne prosesser relatert til innbetaling av skatt på vegne av ansatte.

AUTOMATED GUARANTEE SYSTEM

Automated Guarantee System (AGS) er et helautomatisk garantisystem rettet mot det norske SMB-markedet.

House of Guarantees ønsker å forenkle komplekse garantiprosesser gjennom å lage intuitive og forståelige løsninger til våre kunder. Vi har nå laget et skreddersydd system som hjelper deg med å spare både tid og arbeid når man søker om garanti.

Kontakt nts@houseofguarantees.no for en uforpliktende samtale angående tilgang til systemet.

Til AGS
...