Garantiforsikringer

HouseOfGuarantees

HouseOfGuarantees (HOGS)

HOGS er registrert og har konsesjon fra den norske Finanstilsynet og den svenske Finansinspektionen som forsikingsagentforetak i det skandinaviske markedet. HOGS har inngått en langsiktig avtale med Liberty Mutual Insurance Europe SE c/o Liberty Mutual Surety Europe BV, the Netherlands, som gir HOGS rett til å være Libertys eksklusive representant innenfor garantiprodukter (Surety) i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Færøyene. Liberty er verdens ledende selskap innenfor garantiprodukter og "A Strong" rating av S&P, Moodys og AMBest.

HOGS' ansatte har lang erfaring fra forsikringsbransjen og alle har et langsiktig perspektiv på sitt engasjement. Sammen har vi ambisjon om å bygge opp Nordens mest profesjonelle garantiforsikringsmiljø kjent for god kundeservice, topp faglig kompetanse og høy integritet.