Informasjon om selskapet

HouseOfGuarantees AS har konsesjon fra det norske Finanstilsynet:

https://www.finanstilsynet.no/konsesjonsregisteret/detail/?id=195602

HouseOfGuarantees AB har konsesjon fra det svenske Finansinspektionen:

https://finansinspektionen.se/sv/vara-register/foretagsregistret/details?id=159850

og har i tillegg meldt grensekryssende virksomhet til Norge, Danmark, Spania, Finland, Storbritannia, Italia og Nederland:

https://finansinspektionen.se/sv/vara-register/foretagsregistret/gransoverskridandehandel/?id=159850 

Lov om forsikringsformidling stiller krav til forsikringsformidlere. I henhold til lov om forsikringsformidling § 5-4 og forskrift om forsikringsformidling kapittel 3, § 3-1, er forsikringsformidler forpliktet til å gi informasjon til forsikringstaker. 

House of Guarantees AB (HOGS)

Kornhamnstorg 53
111 27 STOCKHOLM
Organisasjonsnummer:556976-4219

House of Guarantees AS (HOGS)

Rådhusgata 23 
0158 Oslo
Organisasjonsnummer: 920 619 886

HOGS representerer forsikringsgiver i alle praktiske forhold. Spørsmål vedrørende forsikringen eller forsikringsvilkår skal rettes til HOGS. HOGS selger garantiordninger til bedrifter, enten direkte, via agenter eller via forsikringsmeglere. HOGS har Ikke direkte eller indirekte eierandeler som utgjør mer enn ti prosent av stemmeretten eller kapitalen i et forsikringsselskap. Ingen forsikringsselskap har direkte eller indirekte eierandel i HOGS som utgjør mer enn ti prosent av stemmeretten eller kapitalen. Henvendelser vedrørende forsikringen rettes direkte til HOGS.