Forsikringsgiver

Liberty er verdens største garantiutsteder.

Liberty har eksistert siden 1912 og er A Strong ratet av S&P, AMBest og Moody's.

https://www.libertymutualgroup.com/about-lm/global/liberty-mutual-surety